Expozdrowie
Image default
Finance

Heb ik een bkr registratie

Het BKR is een organisatie die in 1965 opgericht door de Nederlandse banken en geldinstellingen. Alle afgesloten kredieten in Nederland worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Kredietverstrekkers zijn verplicht een BKR-toetsing te doen voordat zij een lening mogen verstrekken. Zo wil men voorkomen dat mensen geld gaan lenen zonder dat ze het terug kunnen betalen. Elke kredietverstrekker is verplicht aangesloten bij het BKR en moet vooraf de kredietwaardigheid van zijn klanten controleren. Betalingsachterstanden van 3 maanden of meer worden ook geregistreerd. Het is dus zaak om tijdig te betalen want anders kan geld lenen in de toekomst een stuk moeilijker worden.

Geld lenen

Bij een persoonlijk krediet kan men de afgeloste bedragen weer opnemen en opnieuw besteden. Een lening daarentegen is een eenmalig bedrag dat afgelost wordt in vaste termijnen tegen een vaste rente. Om geld te kunnen lenen is een vast inkomen bijna een vereiste. In het verleden konden ook flitskredieten geregeld worden maar deze kredieten zijn nu aan banden gelegd. Ook voor flitskredieten moeten aanbieders een vergunning hebben van de AFM.

Risico’s lening afsluiten
Niet alleen de kredietverstrekker loopt risico, ook de kredietnemer doet er goed aan de aanbieding grondig te controleren. Als het een onbekende aanbieder is met een mooi aanbod: heeft het bedrijf een vergunning bij de AFM? Andere risico’s waar de AFM voor waarschuwt bij het aangaan van een lening zijn de bemiddelingskosten, telefonische benadering en dat men niet te snel tekent. Vaak probeert de aanbieder ook betalingsbeschermers te verkopen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit soort verzekeringen zijn vaak duur en overbodig. Ook de rente blijkt vaak af te wijken van wat in de advertentie staat. Dit komt omdat de goedkope rente uit de advertentie voor de meest kredietwaardige consumenten telt. Mensen met een BKR verleden of een laag inkomen betalen dan een hogere rente.

Studieschuld
In 2016 is de gemiddelde studieschuld van een student 15.000 euro. De gezamenlijke studieschuld is 12 miljard euro. Door het nieuwe leenstelsel dat vanaf 2017 van kracht wordt zal de studieschuld behoorlijk groeien. Op het moment worden studieschulden nog niet geregistreerd. Het BKR vindt dat registratie verplicht zou moeten zijn. Veel mensen verzwijgen de studieschuld bij een hypotheekaanvraag.

Registratie kredieten
Het Bureau Krediet Registratie (BKR)is een onafhankelijke stichting die prive kredieten bijhoudt die in Nederland worden afgesloten. De kredieten worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In deze grote database staan de kredieten tussen 500 en 175.000 euro die een looptijd hebben van minimaal 3 maanden. Studieschulden worden niet gemeld bij het BKR. Ook worden sinds 2011 geen telefoonabonnementen meer bijgehouden. Hypotheken worden alleen vermeld als er een achterstand in betaling is ontstaan. Een Minilening wordt ook niet vermeld omdat hun looptijd maximaal 3 maanden is.

Iedere kredietverstrekker is wettelijk verplicht de database te raadplegen alvorens een krediet te verstrekken. Behalve leningen van banken staan er ook kredieten in (van minimaal 500 euro) van postorderbedrijven. Wordt een lening verstrekt dan wordt deze lening geregistreerd bij het BKR. De bedoeling van een registratie is dat kredietverstrekkers zo de risico’s kunnen inschatten om iemand geld te lenen. Heeft de klant al niet te veel geld geleend?

Achterstand vermijden

Als iemand een paar maanden achterop geraakt met het betalen van zijn lening dan krijgt de registratie een codering. Dit moet tot het uiterste vermeden worden want die codering blijft zichtbaar tot 5 jaar nadat de lening is afgelopen. Een achterstand of niet betaling wordt ook wel een negatieve registratie genoemd. Iemand die een krediet bij een postorderbedrijf niet op tijd betaalt kan jaren later hier problemen mee krijgen. De bank kan besluiten om een lening of hypotheek niet af te sluiten met de bewuste klant.

BKR notering inzien

De gegevens van leningen en kredieten kan men zelf inzien bij het BKR. Dit kan men schriftelijk opvragen. Na betaling van 5 euro worden de gegevens opgestuurd. Als men 12.50 euro betaalt dan kan men de gegevens online raadplegen en tevens zien welke kredietverstrekkers de gegevens ook hebben ingezien. Als er de afgelopen 5 jaar een negatieve registratie is gegeven door een bedrijf dan kan men dit zien. Is de slechte registratie onterecht dan kan men het bedrijf vragen de registrie ongedaan te maken. Doet het bedrijf dit niet dan kan men vervolgens naar de Geschillencommissie BKR stappen om een oordeel te vellen.

https://www.snelgeldlenenbinnen10minuten.eu/mini-leningen/